TINH HOA XANH

6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam trong năm 2019

Đầu xuân Kỷ Hợi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ có 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam trong năm 2019..

​​​​​​​

Trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam là tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương số 20, 21-NQ/TW về công tác y tế, dân số, Nghị quyết 18, 19/NQ-TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới cơ sở y tế, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2019

Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Y tế Việt Nam cần quan tâm trong năm 2019 như sau:

Nhiệm vụ đầu tiên là cần tập trung các hoạt động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để các trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình…

Bác sĩ Trần Anh Tú, giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, trong năm 2018 ngành Y tế nước ta đã  hoàn thành mô hình 26 trạm y tế xã điểm, hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để nhân rộng ra cả nước. Sau một năm thực hiện, các nhiệm vụ của trạm y tế bước đầu được triển khai trên quy mô rộng theo nguyên lý y học gia đình.

Nhiệm vụ thứ 2 đó là chủ động thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân.

Nhiệm vụ quan trọng thứ 3 mà Bộ Y tế đặt ra trong năm 2019 là hoàn thiện hệ thống chính sách về khám, chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện, nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế từ các tuyến; tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tăng sự hài lòng của người dân…

Nhiệm vụ quan trọng thứ 4 của ngành Y tế là tiếp tục thực hiện lộ trình giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí; đồng thời tăng cường cơ chế tự chủ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho đơn vị tự chủ; hướng tới BHYT và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Nhiệm vụ thứ 5 đặt ra trong năm 2019 là đổi mới công tác đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề y dược. Ứng dụng công nghệ thông tin một cách rộng rãi trong quản lý quỹ bảo hiểm y tế; hoàn thành kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 là mở rộng phạm vi, danh mục đấu thầu tập trung thuốc, vật tư y tế. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng; quản lý chặt chẽ phòng khám tư nhân, cơ sở bán thuốc; phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổng hợp

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Tags

Hiển thị tất cả kết quả cho ""