TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Trời đất bốn mùa ảnh hưởng đến sức khỏe con người

14/03/2019 / Biên tập 2

Đông y cho rằng: “Con người là một sinh vật trong tự nhiên, luôn luôn tiếp xúc với hoàn cảnh tự nhiên, cho nên con người không thể tách rời tự nhiên. Nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của con người. “Trời” và “Đất” là đại biểu của tự nhiên”. Học thuyết “ Sinh khí thông thiên luận sách Tố vấn” lại nói rằng: “Trên biết thiên văn, dưới biết địa...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""